Skip to content

De 5 duurzame uitgangspunten van Buro Grooter

1 - Gezond en gelukkig wonen

Je thuis wordt een fijne plek om te zijn, door zijn aangename natuurlijke materialen, kleuren en veel zonlicht. Het ontwerp is niet alleen mooi om te zien, maar draagt ook bij aan een gezond binnenklimaat door voldoende ventilatie en gezonde materialen.  Een plek waar je je helemaal thuis voelt.  Buro Grooter is gespecialiceerd in het ontwerpen volgens de principes van de Bouwbiologie. Bouwbiologie gaat over de holistische relatie tussen mensen en hun gebouwde omgeving. Het doel is om een ​​gezonde, natuurlijke, duurzame en mooie leef- en werkomgeving te creëren.

2 - Passief verwarmen en koelen

Het binnenklimaat wordt in de basis goed geregeld door een goed ontwerp. De puntjes op de i worden door duurzame installaties gerealiseerd. Hierdoor zijn de kosten lager.

Bomen, dakoverstekken, biobased isolatiemateriaal en goede nachtventilatie zorgen samen voor voldoende koeling in de zomer.  In de winter zorgt de goede oriëntatie van het gebouw er voor dat er zo veel mogelijk warmte van de zon benut wordt en de dikke laag isolatie zorgt er voor dat de warmte niet verloren gaat. 

2 - Passief verwarmen en koelen

Het binnenklimaat wordt in de basis goed geregeld door een goed ontwerp. De puntjes op de i worden door duurzame installaties gerealiseerd. Hierdoor zijn de kosten lager.

Bomen, dakoverstekken, biobased isolatiemateriaal en goede nachtventilatie zorgen samen voor voldoende koeling in de zomer.  In de winter zorgt de goede oriëntatie van het gebouw er voor dat er zo veel mogelijk warmte van de zon benut wordt en de dikke laag isolatie zorgt er voor dat de warmte niet verloren gaat. 

3 - Ecologische materialen en losmaakbaarheid

Ontwerpen van Buro Grooter worden opgebouwd uit natuurlijke gezonde materialen die zo lokaal mogelijk geproduceerd worden, zoals vlas, hout en hennep. Ook worden daar waar mogelijk materialen hergebruikt, bijvoorbeeld gevelbekleding, deuren, dakpannen en vloerafwerking. Ook wordt er gekeken hoe we zo min mogelijk materiaal kunnen toepassen door slim te ontwerpen. En tot slot worden deze materialen zodanig gedetailleerd dat ze ook weer makkelijk te demonteren zijn zodat het gebouw in de toekomst makkelijk aangepast kan worden.

4 - Water systemen

Water komt gratis uit de lucht vallen. De ene keer te weinig, de andere keer te veel. Het is van belang om goed om te gaan met dit water door het op te slaan en te benutten in het huis en in de tuin zodat drinkwater bespaard wordt.  Ook het afvalwater uit het huis kan slim hergebruikt worden. Daarnaast dient het ontwerp goed in elkaar te zitten zodat te veel regen niet resulteert in overlast en schade.

4 - Water systemen

Water komt gratis uit de lucht vallen. De ene keer te weinig, de andere keer te veel. Het is van belang om goed om te gaan met dit water door het op te slaan en te benutten in het huis en in de tuin zodat drinkwater bespaard wordt.  Ook het afvalwater uit het huis kan slim hergebruikt worden. Daarnaast dient het ontwerp goed in elkaar te zitten zodat te veel regen niet resulteert in overlast en schade.

5 - Biodiversiteit

Wij een huis en zij een huis. Gebouwen kunnen een verrijking zijn voor de biodiversiteit wanneer hiermee rekening wordt gehouden in het ontwerp. En dat is belangrijk, want ons eigen leven is er van afhankelijk. Maar het is ook gewoon leuk om naar de Huiszwaluw te kijken die in je nok vakkundig een nestje bouwt en de vlinder die vrolijk om je heen fladdert.  Daarnaast zijn bomen en (klim)planten erg waardevol voor een prettige temperatuur binnen en in het voorkomen van wateroverlast . 

De woonwensen van de opdrachtgever is niet het enige wat van invloed is op het ontwerp, architectuur is meer. Architectuur gaat ook over milieu-impact, groen, vogels, insecten, sociale interactie, geluk, gezelligheid en gezondheid. Het gaat over de aanpasbaarheid in de toekomst en het verhaal van de geschiedenis. Het gaat ook om dat we met z’n alleen wat minder gaan verbruiken. Minder energie en minder materiaal. Duurzame architectuur, zodat we er meer van kunnen genieten.

 

Een goed ontwerp is een holistisch ontwerp, waarin vele aspecten tot één geheel samenkomen. Dat maakt het soms ook complex. Daarom maakt Buro Grooter gebruik van standaard ontwerpprincipes en processtappen, zodat we niet in ieder project het wiel opnieuw moeten uit vinden. 

Laten we beginnen met een brainstorm

Samen 2 uur lang met stiften en papier aan uw opgave werken