Skip to content

Architectuur voor onze natuurlijke habitat

Duurzaam | Coöperatief | Gezond

Gewoon fijn wonen

Voor iedereen met (ver)bouw plannen.

Inspiratie, ontwerp en detaillering van waardevolle duurzame architectuur  en het omliggende landschap.

Coöperatief wonen & buurtinitiatieven

Omdat we samen verder komen. Ontwerp en procesbegeleiding van coöperatieve woonprojecten, buurtinitiatieven en participatietrajecten. 

Kennis delen & inspireren

Lezingen en trainingen voor overheden, bedrijven en opleidingen om te inspireren en  te activeren tot duurzame stappen.

Waardevolle architectuur

Waardevolle architectuur

Buro Grooter streeft naar waardevolle duurzame architectuur. Maar wat is waardevol? Het is natuurlijk waardevol als architectuur mooi is! Maar ook wanneer architectuur mensen verbindt en zorgt voor gezondheid en geluk. Een gebouw dat is opgebouwd uit hergebruikte en hernieuwbare materialen en een nok waar de zwaluwen jongen hebben gekregen, dat is waardevol. En het is waardevol, wanneer jouw waardevol niets afdoet aan iets waardevols elders en aan het waardevolle voor latere generaties. Als architect is dit de kernwaarde van mijn ontwerpen.

Biobased bouwen

Lees meer over de 5 duurzame ontwerpprincipes van Buro Grooter

Natuurlijke materialen

Licht & ruimtelijkheid

Flora & Fauna

Hergebruikte bouwmaterialen

Coöperatief wonen

Herbestemming & verbouwing

Verhalen ontwerpen

Gezonde leefomgeving

Gezond

Eigen identiteit

Co-creatie

Inspireren & kennis delen